Stężenie kreatyniny we krwi

W wielu przypadkach spotykamy się z koniecznością oznaczania poziomu kreatyniny we krwi. Tomografia komputerowa labo inne badania obrazowe w trakcie których podawany jest kontrast wymagają uprzedniego zbadania stężenia kreatyniny we krwi. Inne przypadki to różne zabiegi chirurgiczne, a najczęściej badanie stężenia kreatyniny wykonuje się dla oceny stanu nerek. Może to być badanie w związku z niewydolnością lub inną chorobą nerek, przeszczepieniem nerki i koniecznością zbadania, czy podjęła swoje działanie. Inny przypadek to zbadanie skuteczności dializy nerek.

nerka

Dlaczego bada się krew, jeśli zamierzamy zbadać funkcjonowanie nerek? Kreatynina powstaje w wyniku przemiany materii i przez krew jest transportowana do nerek. W nerkach powinna podlegać odfiltrowaniu i zostać wydalona z moczem. Jeśli nerki funkcjonują  nieprawidłowo, to wówczas kreatynina nie jest odfiltrowana i wraca do krwioobiegu. A wtedy stężenie kreatyniny we krwi rośnie. Wykrywając ten stan można ocenić funkcjonowanie nerek i podjąć dalszą diagnostykę. Więcej na stronie https://portaldlazdrowia.pl/kreatynina/.